Kumite

Toepassing van karatetechnieken in het gevecht.

Kumitevormen

De basiskumite kent verschillende vormen:
Gohon kumite
Aanvalkumite in 5 stappen.
Sanbon kumite
Aanvalkumite in 3 stappen.
Sanren kumite
Aanvalkumite in 3 stappen met wisselende aanvallen.
Kihon ippon kumite
Aanvalkumite in 1 stap, al dan niet met vrije aanval.
Variantes mogelijk: vrije aanval, ippon gaeshi kumite, 1 stap dubbelaanval, ...
Jiyu kumite
Vrij vechten


Stapkumitevormen (gohon, sanbon, sanren kumite)

De basistechnieken van aanval en verdediging worden met een partner in de beweging uitgevoerd, waarbij een partner vijf of drie keer aanvalt in een van tevoren bepaalde stand en techniek. Hij begint met het toeroepen van chūdan of jōdan, waarmee hij de partner waarschuwt op welke hoogte de aanval wordt uitgevoerd. De andere partner, die aanvankelijk in afwachtende houding staat, verdedigt zich tegen de aanvallen met een eveneens van tevoren bepaalde stand en verdediging.

Er wordt hierbij geleerd om de afstand van de aanval in te schatten en daarop correct te verdedigen zoals voorgeschreven, met een goede ontwijkende beweging achterwaarts en in een bepaalde stand. Van belang is dat de aanvaller de aanvallen in een vast ritme uitvoert en dat de tegenstander dit ritme overneemt.

Nadat de laatste van de vijf of drie aanvallen is geweerd, wordt één keer een tegenaanvaltechniek uitgevoerd, waarvan de keuze afgesproken of vrij is.

Bij de gohon en sanbon kumite is:


Kihon ippon kumite

De kihon ippon kumite is een 1-stap kumite, waarbij zowel de aanval als de hoogte tevoren is vastgelegd. Alvorens een stap voorwaarts te maken met de aanval, waarschuwt men de partner door het toeroepen van chūdan of jōdan op welke hoogte de aanval zal worden uitgevoerd.

Bij kihon ippon kumite zijn de volgende verdedigingsvormen toe te passen:

De verdedigingstechnieken en de standen worden tevoren bepaald, voor de tegenaanval heeft men de vrije keuze.

Variaties op kihon ippon kumite

Vrije aanval
Hoogte en/of techniek zijn vrij te kiezen.
Ippon gaeshi kumite
Degene die afgeweerd heeft valt weer aan, waarbij de eerste aanvaller deze aanval weert en de tegenaanval geeft.
1-stap dubbelaanval
De afweringen zijn meestal verschillend, de tegenaanval is vrij.

Ga naar top