Kandidaat Leden

We zijn een beetje het slachtoffer van ons eigen succes en we hebben zoveel leden dat onze dojo (trainingszaal) te klein wordt. Daarom werken met een wachtlijst. Zie lager voor de werking hiervan.

Kostprijs

Standaard tarieven

Karate Vlaanderen en JKA aansluiting Jaarlijks
vergunning en verzekering:

€ 35,00
Ikkan lidgeld Jaarlijks
Jeugd (tot en met 13 jaar):
Volwassenen (vanaf 14 jaar):
Per bijkomend lid van hetzelfde gezin:

€ 120,00
€ 135,00
cumulatief € -12,00

Tarieven met UiTPAS met kansentarief

Karate Vlaanderen en JKA aansluiting Jaarlijks
vergunning en verzekering:

€ 35,00
Ikkan lidgeld Jaarlijks
Jeugd (tot en met 13 jaar):
Volwassenen (vanaf 14 jaar):

€ 24,00
€ 27,00

Materiaal

Materiaal Karatepak (beginnerskwaliteit),
prijs afhankelijk van maat:
Handbescherming (optioneel):

± € 20,00 tot € 35,00
€ 9,00

Gezinskorting op lidgeld

We hebben een korting op lidgeld voor gezinnen zonder UiTPAS met kansentarief.
Per lid storten wij integraal 35 euro door naar overkoepelende organisaties, voor onder meer werking en sportverzekering. Dat minimum bedrag blijft behouden en is niet onderhavig aan korting.


UiTPAS

Ikkan hanteert in samenwerking met de Turnhoutse sportdienst een sociaal tarief voor houders van een UiTPAS met kansentarief. Dit geeft recht op een vaste korting van 80% op lidgeld.

Per lid storten wij integraal 35 euro door naar overkoepelende organisaties, voor onder meer werking en sportverzekering. Dat minimum bedrag blijft behouden en is niet onderhavig aan korting.


Voor meer details, ga naar "UiTPAS" op de website van Turnhout.

Ga naar top

Lidmaatschap en de Wachtlijst

Omdat we de kwaliteit van onze karate hoog willen houden, is het nodig om voldoende ruimte te geven aan de karateka om te trainen. Door het succes van onze club, zijn we daardoor helaas genoodzaakt om met een wachtlijst te werken.

Wachtlijst


Elke kandidaat wordt sowieso apart bekeken door de hoofdlesgever en het bestuur. In zeer uitzonderlijke gevallen kan worden beslist dat iemand niet op de wachtlijst moet maar direct mag toetreden, of kan toetreden ondanks het niet kunnen bijwonen van de drie proeftrainingen.


Ga naar top