Huishoudelijk reglement

Opgesteld op 19 maart 2006.
Laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

1. Doelstellingen
2. Het Bestuur en de Beheerraad
2.1. Samenstelling
2.2. Aanstelling en Ontslag
2.3. Vergaderingen en Beslissingsrecht
2.4. Administratie
2.4.1. Ledenbeheer
2.4.2. Bankrekening
2.5. Verloning
3. De leden
3.1. Toelatingsvoorwaarden
3.2. Ontslag
3.3. Plichten van het lid
3.4. Rechten van het lid
4. Dojo etiquette
5. Technisch reglement

Wanneer in deze tekst een clublid in het enkelvoud wordt geduid, dan is dat met “hij” en “zijn.” Dit is niet discriminerend bedoeld, maar is het gevolg van de regels van de Nederlandse taal, waarin een individu uit een gemengde groep met het mannelijk voornaamwoord wordt aangeduid. De tekst slaat natuurlijk net zo goed op “zij” en “haar”, maar voor leesbaarheid zijn constructies als “hij/zij” en “zijn/haar” achterwege gelaten.

Ga naar top

1. doelstellingen


Ga naar top

2. het bestuur en de beheerraad

2.1. samenstelling


2.2. aanstelling en ontslag


2.3. vergaderingen en beslissingsrecht


2.4. administratie


2.4.1. ledenbeheer


2.4.2. bankrekening


2.5. verloning


Ga naar top

3. de leden

3.1. toelatingsvoorwaarden


3.2. ontslag


3.3. plichten van het lid

Buiten de gedragslijn zoals vastgesteld in de dojo etiquette, wordt van elk lid het volgende verwacht:


3.4. rechten van het lid


Ga naar top

4. dojo etiquette

De leden dienen zich te houden aan de volgende tradities en regels in de dojo (trainingsruimte):


Ga naar top

5. technisch reglement


Ga naar top

Het bestuur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid
bij afwijking van deze reglementen.

Ga naar top